individuálne konzultácie pri rôznych osobných problémoch
 pomoc v náročných životných situáciách
 pomoc pri partnerských problémoch
 skupinová terapia
 psychologická diagnostika 
©2017 Mgr. Lucia Čierňavová. Všetky práva vyhradené.
.